Prisma als vrijwilligersorganisatie

De koers die de stad Amsterdam heeft ingezet om zorg en welzijn kwalitatief en betaalbaar te houden door het versterken van de informele zorg. Dit biedt kansen voor Prisma als vrijwilligersorganisatie. De behoefte aan betrokken en geschoolde vrijwilligers zal hierdoor in de komende jaren nog verder toenemen. De invulling van Welzijn Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat burgers meer inbreng en verantwoordelijkheden krijgen en welzijnsinstanties eerder sociaal makelaar dan uitvoerder zullen zijn.

Om de positie van vrijwilligers binnen Prisma te verankeren, leggen we deze vast in een praktische en handzame notitie: Vrijwilligersbeleid Prisma. De zin van het vastleggen van vrijwilligersbeleid is drieledig:

  1. om de inzet van het vrijwilligerswerk te stimuleren en te optimaliseren;
  2. om duidelijkheid te scheppen voor zowel vrijwilliger als beroepskracht hoe er binnen Prisma met vrijwilligers wordt gewerkt;
  3. ter voorkoming van ongelijke behandeling van vrijwilligers.

Visie op vrijwilligersbeleid

Sinds jaar en dag zet Prisma vrijwilligers in binnen haar organisatie. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Prisma; zij zijn het kloppend hart van de organisatie en maken de activiteiten van de stichting mogelijk. Vrijwilligers zijn de tentakels in het veld en signaleren wanneer er wijzigingen nodig zijn in producten en diensten.

Prisma biedt vrijwilligers:

  • kennismaking met de deelnemersdoelgroep (mensen met een verstandelijke beperking);
  • vrije tijd vanuit maatschappelijk betrokkenheid in te vullen;
  • opdoen van werkervaring;
  • uitbreiding van sociale contacten;
  • verdere ontwikkeling van eigen competenties.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid binnen de projecten en activiteiten ligt bij de beroepskracht. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen, evalueren en bijstellen van het vrijwilligersbeleid ligt bij de directie en vrijwilligerscoordinator van Prisma en gebeurt eenmaal per drie jaar.

< Terug naar Vrijwilligers

  • Deel op: