Prisma: ANBI 

ANBI verantwoording

  • Naam van de instelling: Stichting Prisma
  • RSIN: 7032729
  • Contactgegevens van de instelling:
    Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam
  • Missie: Prisma is een vrijwilligers-gedreven organisatie die de maatschappelijke deelname stimuleert van Amsterdammers met een verstandelijke beperking. Hierbij gaan wij uit van de gelijkwaardigheid van mensen; met of zonder beperking.

Prisma draagt bij aan hun talentontwikkeling en de versterking van hun netwerk. Dit doen wij door passende (vrije-) tijdsbesteding mogelijk te maken.

Daarnaast stelt Prisma haar expertise op dit gebied beschikbaar aan partners met dezelfde doelgroep.

Prisma is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u een gift aan Prisma kunt aftrekken van de belastingen. Indien u uw gift voor vijf jaar in een onderhandse schenkingsakte (geen notaris nodig) vastlegt, is er geen minimumdrempel voor de aftrek. Wij sturen u graag een modelovereenkomst.
Vragen kunt u mailen aan: info@stichtingprisma.nl

Lees hier meer over ANBI

 

  • Deel op: