Voor stagiairs Social Work en Toegepaste Psychologie die het verschil willen maken!

Stichting Prisma organiseert (vrije-)tijdsbesteding voor Amsterdammers met een (licht) verstandelijke beperking. We dragen bij aan de ontwikkeling van talenten en versterking van het persoonlijke netwerk van onze deelnemers. We bieden verschillende wekelijkse sport- en welzijnsactiviteiten, naschoolse sportactiviteiten (Speciaal Onderwijs), uitstapjes, 1 op 1 coaching en stamtafels in Amsterdam. Kortom, verschillende leerplekken waar je als stagiair(e) ervaring op kunt doen met de doelgroep!

We zijn actief in verschillende stadsdelen waar we diverse projecten aanbieden voor buurtbewoners met een licht verstandelijke beperking (WMO) en mensen met een matig verstandelijke beperking (WLZ). Onze activiteiten dragen bij aan ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning.

Jij wordt coach van twee deelnemers met een licht verstandelijke beperking (WMO). Je coacht ze bij de verschillende vragen/doelen die zij hebben. Denk bijvoorbeeld aan netwerkversterking of het vinden van een passende activiteit in de buurt. Je begeleidt iemand stap voor stap, totdat de deelnemer het zelfstandig(er) kan. Je kunt bij vragen altijd terugvallen op jouw contactpersoon binnen de organisatie. Je werkt samen met professionals, vrijwilligers en stagiairs van Prisma. Er zijn mogelijkheden om ook bij andere activiteiten van Prisma ingezet te worden (WLZ).

Jouw taken

 • Samen met de deelnemer(s) een plan van aanpak maken
 • Deelnemer(s) stap voor stap coachen bij behalen doelen
 • Samen met deelnemer(s) verschillende activiteiten ondernemen in de wijk
 • Contact onderhouden met medewerker en netwerk van deelnemer
 • Problemen signaleren en i.o.m. medewerker waar nodig doorverwijzen
 • Wekelijks rapporteren d.m.v. logboek
 • Waar mogelijk bijdragen aan andere activiteiten van Prisma

Wij zoeken jou!

 • Je bent eerste of tweedejaars student Social Work/TP
 • Je bent 4-8 uur per week beschikbaar (afhankelijk van opleiding en stagejaar)
 • Je vindt het niet erg als je (soms) van jouw vaste stagedag afwijkt
 • Je bent representatief en hebt een proactieve houding
 • Je focust op mogelijkheden
 • Je bent communicatief vaardig en komt afspraken na
 • Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken
 • Je neemt deel aan bijeenkomsten op de stageplek

Wat wij bieden

 • Bijzonder contact met een bijzondere doelgroep
 • Goede begeleiding van professionals van Prisma
 • Samenwerken met een jong en dynamisch team
 • Training herkennen van en omgaan met de doelgroep
 • Intervisie met andere stagiairs en vrijwilligers
 • Kennis opdoen van verschillende methodieken die bij Prisma worden gebruikt

Solliciteren kan door een motivatiebrief en cv te mailen naar Magali Meijers via mameijers@stichtingprisma.nl

Vermeld minstens waarom je bij Prisma stage wil lopen, aantal stage uren/voorkeur stagedagen, waarom je interesse uitgaat naar onze bijzondere doelgroep en wat je graag wil leren tijdens je stage.

 • Deel op: