Mensen met LVB hebben vaker dan gemiddeld een ongezonde leefstijl: zij bewegen onvoldoende en eten niet en of minder gezond. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom zet Prisma erop in om zoveel mogelijk Amsterdammers met een (licht) verstandelijke beperking te activeren op gebied van sportieve vrijetijdsbesteding. Niet alleen omdat het leuk en gezond is om te sporten, maar ook voor de sociale contacten en de zelfstandigheid.

Volwassenen
Prisma biedt sportieve clubs aan voor volwassenen: recreatief zwemmen, aquafitness, bowlen, zaalvoetbal. De clubs worden begeleid door vrijwilligers.

Wat doet een begeleider van een club of cursus zoal?

  • Je heet deelnemers welkom
  • Je begeleidt deelnemers in groepsverband en 1 op 1
  • Je maakt een gezellig een praatje met de deelnemers
  • Je motiveert de deelnemers, je stimuleert ze om met de activiteit waar mogelijk net een stapje verder te gaan
  • Indien van toepassing draag je deelnemers na afloop weer over aan de chauffeur van het speciaal vervoer.

Kinderen in het speciaal onderwijs
Ook binnen het speciaal onderwijs kampt een bovengemiddeld aantal kinderen met overgewicht. Deze groep heeft meer ondersteuning nodig om gezond te leven. Bij de leerlingen uit de hoogste klassen geven we extra aandacht aan het doorstromen van leerlingen naar zelfstandig sporten bij een reguliere sportvereniging. Steeds meer sportverenigingen stellenhun activiteitenopen voor deze doelgroep omdat zij net zo belangrijk zijn als de reguliere sporter. Met een aantal verenigingen hebben we al jaren een fijne samenwerking; zij hebben samen met Prisma een aanbod voor mensen met een licht verstandelijke beperkingopgezet.
De Prisma buurtsportcoach adviseert over welke sport en sportvereniging in aanmerking komen. Als er voor een leerling drempels zijn om aan te sluiten bij een verenging kan een sportmaatje een belangrijke rol spelen.

Wat doet een sportmaatje zoal?

  • Je coacht een bovenbouw-leerling in zijn motivatie om te sporten.
  • Je gaat samen naar de sportvereniging en legt en bewaakt het contact met de gastheer van de vereniging.
  • Je helpt de leerling om zelfstandig zijn weg te vinden op de vereniging.

Een groot succes voor de sporters en voor Prisma en de sportverenigingen om te laten zien hoe belangrijk het is dat we ons blijven inzetten om mensen met een licht verstandelijk beperking ook structureel te laten sporten.

Wil je meer informatie, laat het ons weten via vrijwilligers@stichtingprisma.nl
Wil je opgeven dat kan door onderstaand formulier in te vullen, zonder verplichtingen. We nemen daarna contact op voor een kennismakingsgesprek.

  • Deel op: