Prisma heeft afspraken met de Gemeente Amsterdam en RMC (de vervoerder) om jou als deelnemer gebruik te laten maken van Groepsvervoer – het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) naar je Club & Cursus.
Onderstaande spelregels gelden vanaf augustus 2023

WIE VERVOERT?

RMC is de vervoerder voor het groepsvervoer van Prisma Clubs & Cursussen.

DE DEELNEMER

Je staat klaar op de afgesproken tijd en plaats om opgehaald te worden (kan 15 minuten eerder of later zijn). RMC belt als het vervoer eraan komt. Na 15 minuten wachten kan je ook zelf bellen naar RMC. Telefoonnummer: 020 8900000 (toets ‘2’ voor vraag reeds bestelde rit). Hier vraag je waarom de bus laat is en hoe laat deze wordt

SPELREGELS AOV en PRISMA 

Prisma heeft afspraken met de Gemeente Amsterdam en RMC (de vervoerder) om jou als deelnemer gebruik te laten maken van Groepsvervoer – het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) naar je activiteit.
Onderstaande spelregels gelden vanaf augustus 2023. 

WIE VERVOERT? 

RMC is de vervoerder voor het groepsvervoer van Prisma Clubs & Cursussen. 

DE DEELNEMER 

Je staat klaar op de afgesproken tijd en plaats om opgehaald te worden (kan 15 minuten eerder of later zijn). RMC belt als het vervoer eraan komt. Na 15 minuten wachten kan je ook zelf bellen naar RMC. Telefoonnummer: 020 8900000 toets ‘3’: ‘navraag wagen 15 minuten te laat’. Hier vraag je waarom de bus laat is en hoe laat deze wordt verwacht. 

AFMELDEN

Kan je een keer niet naar de activiteit komen omdat je ziek bent, op vakantie gaat of een andere reden, dan doe je het volgende:
Stap 1: Afmelden bij vervoer RMC bel: 020 8900000 en toets ‘1’ voor rit reserveren, wijzigen of annuleren. 

Je belt minimaal 1 werkdag van tevoren naar RMC om het vervoer af te zeggen. Meld je je rit niet af bij, dan zullen zij de rit toch in rekening brengen. 

Stap 2: Je meldt je ook af bij Prisma, graag voor 12.00 uur op de dag van de Clubs & Cursus. Prisma geeft dit door aan de vrijwilliger. Prisma: 020 8866260.
Mail:  info@stichtingprisma.nl 

KLACHT 

Heb je een klacht over het vervoer, omdat je te laat of niet bent opgehaald? Of is er een ander probleem, dan kun je deze klacht melden. Stuur je klacht naar:
klantenservice@rmc-nederland.nl, CC info@stichtingprisma.nl. Omschrijf de klacht, vermeld de datum, tijd en of het om de heen- of terugrit gaat.  

WIJZIGEN

Als jij, of een begeleider een rit verandert, dan valt die rit niet meer onder het groepsvervoer, maar onder individueel vervoer en bijhorende voorwaarden.  

Dank voor je medewerking, namens Prisma.  Versie: augustus 2023 

  • Deel op: