Prisma heeft afspraken met de Gemeente Amsterdam en RMC (de vervoerder) om jou als deelnemer gebruik te laten maken van Groepsvervoer – het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) naar je club & cursus.
Onderstaande spelregels gelden vanaf augustus 2022

WIE VERVOERT?

RMC is de vervoerder voor het groepsvervoer van Prisma Clubs & Cursussen.

DE DEELNEMER

Je staat klaar op de afgesproken tijd en plaats om opgehaald te worden (kan 15 minuten eerder of later zijn). RMC belt als het vervoer eraan komt. Na 15 minuten wachten kan je ook zelf bellen naar RMC. Telefoonnummer: 020 8900000 (toets ‘2’ voor vraag reeds bestelde rit). Hier vraag je waarom de bus laat is en hoe laat deze wordt verwacht.

AFMELDEN
Kan je een keer niet naar de activiteit komen dan omdat je ziek bent, op vakantie gaat of een andere reden, dan doe je het volgende:
Stap 1: Afmelden bij vervoer RMC bel: 020 8900000 en toets ‘1’ voor rit reserveren, wijzigen of annuleren.

Je belt minimaal 1 werkdag van te voren naar RMC om het vervoer af te zeggen. Meld je je rit niet af bij, dan zullen zij de rit toch in rekening brengen.

Stap 2: Je meldt je ook af bij Prisma, graag voor 12.00 uur op de dag van de Clubs & Cursus. Prisma geeft dit door aan de vrijwilliger. Prisma: 020 8866260. Mail: info@stichtingprisma.nl

KLACHT

Heb je een klacht over het vervoer, omdat je te laat of niet bent opgehaald? Of is er een ander probleem, dan kan je deze klacht melden.
Stap 1:  Bel dan naar 020-8900000  en kies optie 4 in het keuzemenu
Stap 2: Stuur een mail naar Prisma: info@stichtingprisma.nl , zodat ook wij op de hoogte zijn van de klacht. Beschrijf kort wat je klacht is.

Dank voor je medewerking, namens Prisma.

  • Deel op: