Vrijetijdsbesteding is van groot belang voor mensen met een verstandelijke beperking.
Via deze activiteiten kunnen zij in contact komen met andere mensen en hun talenten ontplooien of vaardigheden leren. Het uitgangspunt van Prisma hierbij is: normaal waar dat kan en aangepast waar dat nodig is. De keuzemogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking om zelf te kiezen uit een aanbod van activiteiten zijn beperkt; er is behoefte aan aangepaste activiteiten op maat.

Daarom zet Prisma zich al 45 jaar in om met vrijwilligers een aanbod aan zinvolle activiteiten voor de vrijetijd te organiseren. Dat zijn wekelijkse clubs en cursussen: yoga, toneel, Prisma Koor, stijldansen, muziek maken en een tweewekelijkse soos. De clubs en cursussen worden begeleid door vrijwilligers.

Wat doet een begeleider van een club of cursus zoal?

  • Je heet deelnemers welkom
  • Je begeleidt deelnemers in groepsverband en 1 op 1
  • Je maakt een gezellig een praatje met de deelnemers
  • Je motiveert de deelnemers, je stimuleert ze om met de activiteit waar mogelijk net een stapje verder te gaan
  • Indien van toepassing draag je deelnemers na afloop weer over aan de chauffeur van het speciaal vervoer.

Ook organiseren we uitstapjes met een kleine groep in en om Amsterdam, denk aan een bezoek naar een museum, naar de film of naar Artis. Uitstapjes worden begeleid door vrijwilligers.

Wat doet een begeleider van uitstapjes zoal?

  • Je bent samen met de andere vrijwilligers verantwoordelijk voor een fijne en veilige sfeer tijdens het uitstapje
  • Je krijgt, vaak samen met een andere vrijwilliger, een groepje deelnemers onder je hoede. Je bent voor jouw groepje het eerste aanspreekpunt.
  • Je ondersteunt deelnemers bij bv aankopen
  • Samen met de groep maak je er een leuke en gezellige dag van!

Wil je meer informatie, laat het ons weten via vrijwilligers@stichtingprisma.nl
Wil je opgeven dat kan door onderstaand formulier in te vullen, zonder verplichtingen. We nemen daarna contact op voor een kennismakingsgesprek.

  • Deel op: