Klachten

Eventuele klachten over een door Prisma georganiseerde activiteit dienen met de activiteitencoördinator te worden besproken. Als er geen oplossing wordt gevonden, dan kan binnen één maand schriftelijk een klacht worden ingediend bij de directie van Prisma.
Deze draagt zorg voor een tijdige en onafhankelijke beoordeling van de klacht.

  • Deel op: