Stichting Supporters van Prisma is opgericht in september 2017. Het eerste boekjaar loopt tot en met december 2018.
Binnen drie maanden na afsluiten van dit (verlengde) boekjaar zullen de balans, een staat van baten en lasten en een verklaring van de kascommissie op de website worden gepubliceerd.
Amsterdam 9 maart 2018.

  • Deel op: