Inspiratiebox
Heb je handvatten nodig voor je maatje of activiteit kijk op deze pagina wat je allemaal kunt inzetten.
Wat vind je hier:
– Kennismakingsspel
– Persoonlijke Toekomst Planning
– Sociale Rollen
– Netwerkkaart
– Inspiratiespel
– Gezonde Levensstijl
– Moodboard

Kennismakingsspel

Voor wie: Maatjes

Doel: 
Maatjeskoppels kunnen het kennismakingsspel inzetten om elkaar beter te leren kennen. Het kennismakingsspel is een kaartensetje met verschillende vragen. Op de kaartjes staan vragen die gesteld kunnen worden aan elkaar, zodat jullie elkaar beter leren kennen. Het hoeft geen interview te worden. Maak er een gezellig gesprek van.

Werkwijze:
Kies elke keer wie als eerste de kaart trekt, zodat jullie gelijkwaardig meedoen in het spel. Als de kaarten doorgenomen zijn, kunnen jullie ook nog andere vragen bedenken om aan elkaar te stellen. Vraag door op elkaars antwoorden.

Klik op de documenten om te openen >>Kennismakingsspel

Persoonlijk Toekomst Planning (PTP)

Voor wie: Buren!groep en Maatjes

Doel:
Deelnemers met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden vaak hun hele leven al gezien als cliënt met de eventuele bijbehorende beperkingen. PTP is een gespreksvorm waarbij je samen, op een positieve manier, kijkt naar wat iemand leuk vindt én waar zijn/haar kwaliteiten liggen. Hierbij staat het denken in mogelijkheden centraal. Doormiddel van een diepgaand gesprek kun je iemand zijn drijfveren achterhalen en kijken hoe je wensen om kunt zetten in concrete acties.

Werkwijze: 
Neem voor dit gesprek de tijd en maak het visueel (zie ook de voorbeelden). Je kunt hier ook meerdere gesprekken voor plannen. Begin bijvoorbeeld met waar iemand vandaan komt en wat voor hem of haar belangrijke momenten waren in het leven. Met de informatie uit het gesprek kun je samen met je participatiecoach of een andere vrijwilliger nadenken over waar iemand het beste tot zijn recht zou komen (wensen omzetten in concrete acties). PTP is vooral goed toepasbaar voor de vrijwilligers van de Buren!groepen, maar is ook goed mogelijk voor maatjes koppels. In de actiekaart vind je een stapsgewijze aanpak. Wil je hiermee aan de slag? Neem dan contact op met je participatiecoach voor meer informatie.

Hieronder foto van toekomstplannen van Clovis en French

Klik op het document om te openen: >>Actiekaart Toekomstplan gesprek

Sociale Rollen

Voor wie: Buren!groep en  Maatjes

Doel:
Het Persoonlijk Toekomst Planning kan een middel zijn bij het onderzoeken van sociale rollen van de deelnemer. Een betekenisvol leven bestaat uit het hebben van verschillende sociaal gewaardeerde rollen. Bijvoorbeeld een rol als broer of zus, vriend of vriendin, vrijwilliger, collega, buurman of buurvrouw. Deelnemers met een beperking hebben vaak maar één rol: die van cliënt. Maar ook voor hen is het belangrijk om iets te betekenen voor een ander. Door een gewaardeerde sociale rol in de samenleving groeit het zelfvertrouwen van deelnemer. Ze doen mee en horen erbij. Het onderzoeken van de sociale rollen is interessant voor deelnemers die mee willen doen in de samenleving.

Werkwijze:
Bij de Buren!groep gaan we opzoek naar mensen hun rollen en waar zij het beste tot hun recht komen. De actiekaart ondersteund in het proces.

Klik op het document om te openen: >>Actiekaart sociale rollen vervullen

Netwerkkaart

Voor wie: Buren!groep en Maatjes 

Aanleiding: Deze opdracht is alleen van toepassing als een deelnemer zelf zijn netwerk in kaart wil brengen (met een intrinsieke motivatie).

Doel:
De netwerkkaart is een middel om zicht te krijgen op het netwerk, de kwaliteit van de relaties en het in kaart brengen van de steun die de deelnemer krijgt. Het kan gebruikt worden als aanknopingspunt voor het uitbreiden/herstel van het netwerk. Dit hulpmiddel is minder geschikt om te gebruiken bij deelnemers die, buiten professionals, helemaal geen netwerk hebben.

Werkwijze:
In het document, netwerkcirkel en netwerkaart, staat stapsgewijs uitgeteld hoe je het beste te werk kunt gaan samen met de deelnemer.

Klik op de documenten om deze te openen: >>Netwerkcirkel en netwerkkaart

Inspiratiespel

Voor wie: Buren!groep en Maatjes  

Doel:
Het inspiratiespel is een middel om samen met de deelnemer in gesprek te gaan over wat hen inspireert en wat intrinsieke drijfveren zijn. Hiermee kun je helpen bij het maken van keuzes in de vrije tijd, elkaar beter leren kennen, een deelnemer bewust laten worden van zijn/haar inspiratiebronnen en eventuele belemmeringen bespreekbaar maken. Het bevat ook een onderdeel kaarten die gaan over de werksituatie. Deze kaarten zijn minder snel van toepassing.

Werkwijze:
In de handleiding vind je verschillende speelwijze voor 2 of meer spelers. Goed om te weten: het inspiratiespel is een (fysiek) kaarten spel. Wil je hier gebruik van maken? Dan kun je het spel lenen en in overleg met je participatiecoach ophalen bij ons kantoor.

Klik op het document om te openen: >>Handleiding inspiratiespel

Kwaliteitenspel

Voor wie: Buren!groep en Maatjes 

Doel:
Het kwaliteitenspel is een middel om samen met de deelnemer in gesprek te gaan en in te zoomen op zijn/haar kwaliteiten. Als vrijwilliger kun je de deelnemer hiermee helpen bij het inzichtelijk krijgen en meer bewust te worden van zijn/haar kwaliteiten. Komen de genoemde kwaliteiten overeen met het zelfbeeld van de deelnemer? De kwaliteiten die naar voren komen kun jou en de deelnemer(s) helpen om elkaar beter te leren kennen en in het verwezenlijken van de doelen/wensen van de deelnemer.

Werkwijze:
In de handleiding vind je verschillende speelwijze voor 2 of meer spelers. Goed om te weten: het inspiratiespel is een (fysiek) kaarten spel. Wil je hier gebruik van maken? Dan kun je het spel lenen en in overleg met je participatiecoach ophalen bij ons kantoor.
Klik op het document om te openen: >>Handleiding Kwaliteitenspel PLUS

Gezonde Leefstijlkaartjes

 Voor wie: Maatjes

Doel: 
Met de actiekaartjes willen we kwetsbaren in Amsterdam verbinden en activeren. De gezonde leefstijlkaartjes kunnen ingezet worden voor een deelnemer die het lastig vindt om aan gezonde leefstijl te werken, de kaartjes zijn laagdrempelig in gebruik. Een ideale situatie is dat een deelnemer aan een vrijwilliger is gekoppeld.

Werkwijze:
Er zijn 6 categorieën die met gezonde leefstijl te maken hebben. Eten, Bewegen, Slapen, Rust, Doen, Sociaal. Elke categorie heeft een aantal kaartjes. Kies om te beginnen een categorie uit, zodat daar een focus op ligt. Vraag aan de deelnemer waar diegene aan wil werken. Samen bespreek je met elkaar hoe de kaartjes worden gebruikt. Manieren zijn:

  • Elke dag een of twee kaartjes trekken en daarna uitvoeren.
  • Elke dag 2 vaste activiteiten uitkiezen
  • Een weekplanning maken met een aantal kaartjes
  • Zelf kun je ook activiteiten bedenken voor je categorie.

In de ondersteuning van de leefstijlkaartjes is het belangrijk om te motiveren en te enthousiasmeren. Als iets niet is gedaan dan is dat niet erg, maar kijk dan wel samen hoe het wel zou lukken om te doen. Samen doen is altijd leuk en motiverend, dus kijk vooral ook welke opdrachten je samen kan doen.

Deze leefstijlkaartjes zijn gemaakt voor bewoners in stadsdeel Noord, maar de kaartjes zijn toepasbaar in andere stadsdelen.

Kijk voor meer informatie op de site: www.gezond-noord.nl

Vraag aan de participatiecoach een setje kaartjes aan. De kaartjes kunnen we per post sturen of je kunt ze ophalen bij Prisma, op kantoor.Moodboard

 Voor wie: Maatjes

Doel: 
Met een moodboard kun je op een laagdrempelige en creatieve manier een plan maken voor de komende tijd. Een moodboard maken kan er voor zorgen dat er dromen en wensen naar voren komen, die in een gesprek lastiger zijn om te achterhalen. Een moodboard lijkt op een collage, maar is veel meer dan dat. Het is een visualisatie van een concept, idee, droom of gevoel. Een moodboard bestaat uit herkenbare elementen, maar suggereert ook nieuwe ideeën. Het schept een compleet beeld.

Werkwijze:

  • Maak samen een moodboard.
  • Verzamel oude tijdschriften waar veel plaatjes in staan.
  • Zorg ook voor een groot vel papier of karton dat beplakt kan worden met lijm.

Blader de tijdschriften door en kies plaatjes uit op gevoel. Soms voel je iets bij een plaatje en dan scheur je dat er uit. Een moodboard kan met 10 plaatjes al volstaan. Ga na het maken van het moodboard in gesprek over waar jullie een begin mee zouden kunnen maken en welke stappen jullie kunnen ondernemen om te werken aan een doel (Zie de foto hieronder).

 

 

  • Deel op: