Deel je mening in Klankbordgroep Vrijwilligers
Prisma is een vrijwilligersorganisatie. Zonder de inzet van vele honderden vrijwilligers zouden onze activiteiten niet plaats kunnen vinden. Juist omdat onze vrijwilligers met beide benen in de praktijk staan en direct zicht hebben op de vragen van onze deelnemers en eventuele kansen en problemen die zij in het werk tegenkomen, willen wij onze vrijwilligers een stem geven binnen de Prisma organisatie.
Daarom willen wij vanaf september 2015 een Klankbordgroep Vrijwilligers bij elkaar brengen, die tweemaal per jaar overleg heeft met directie en medewerkers van Prisma. Hier kunnen zowel onderwerpen vanuit de vrijwilligers als van de kant van het bureau worden besproken. Dit alles onder het motto ‘Prisma doe je samen’.

Klankbordgroep

Onderwerpen zouden kunnen zijn:
– Welke behoeften bestaat aan scholing en training?
– Hoe kan Prisma de binding met haar vrijwilligers versterken?
– Leven er ideeën voor nieuwe activiteiten die Prisma zou kunnen organiseren?

We willen hier geen vrijblijvende praatclub van maken, maar de uitkomsten serieus betrekken bij het ontwikkelen van de plannen van Prisma.
Wij denken aan een groep van vijf à zes mensen, afkomstig uit de diverse soorten activiteiten die wij organiseren. Deze klankbordsessies vinden plaats in een effectieve en ontspannen setting.

Als je belangstelling hebt om aan deze klankbordgroep deel te nemen of je hebt hier vragen over, stuur dan een mail aan Peter Swinkels: pswinkels@stichtingprisma.nl

Laat een reactie achter

  • Deel op: