Uitkomsten dialoog Councilwise

In juni van dit jaar hebben we via het online platform Councilwise de vraag bij jullie uitgezet hoe je het vrijwilligerswerk bij Prisma ervaart. En wat bijdraagt aan het gevoel van tevredenheid als vrijwilliger en of er dingen zijn die je anders zou willen zien. Hierbij delen we de resultaten met jullie. 

Uit jullie reacties komt naar voren dat de beroepskrachten van Prisma behulpzaam, vriendelijk en professioneel zijn; “Zij geven mij het gevoel dat mijn inzet als vrijwilliger ertoe doet”. De intake, VOG en vrijwilligersovereenkomst zijn professioneel, dat geeft een veilig gevoel. Ook tips van de contactpersoon over omgang met deelnemers worden gewaardeerd. De training en intervisie die Prisma maandelijks aanbiedt wordt gewaardeerd en biedt een goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk.
 
Jullie geven aan dat je bij Prisma echt onderdeel bent van een team: “Mijn inzet wordt gewaardeerd en er is veel ruimte voor eigen inbreng als vrijwilliger.” En “Fijn om met andere enthousiaste vrijwilligers te werken.”
 
Ook zijn er een aantal dingen die jullie graag anders zien, bijvoorbeeld:

  • Meer verdieping over hoe om te gaan met de doelgroep. En hoe ga ik om met dingen als epilepsie en autisme
  • Als vrijwilliger zelf (meer) mee kunnen doen tijdens de activiteit
  • Nadenken over hoe je als vrijwilliger nog meer kunt bijdragen (wat is het doel van mijn inzet en hoe kan ik zorgen voor een nog grotere impact voor de deelnemer)
  • Informatievoorziening over deelnemers kan wat beter: met wie heb ik precies te maken en waar moet ik als vrijwilliger rekening mee houden
  • Zelf een activiteit organiseren voor de deelnemers
  • Aan het einde van het seizoen een evaluatie met de vrijwilligers en participatiecoach (terugblik)
  • Een gezellige zomerborrel!

We zijn erg blij met jullie input en gaan met deze punten aan de slag! We houden je hiervan op de hoogte.

Tot slot deze mooie quote: “Ik zie het leven vanuit een ander perspectief, ik kan ook van de deelnemers leren.”

Heb je niet meegedaan of heb je niet mee kunnen doen omdat je nog geen vrijwilliger was in juni en heb je iets wat je graag wil toevoegen aan deze lijst? Dan horen we dat graag van je! 
Je kunt hierover contact opnemen met Irene

  • Deel op: