Voor de Klankbordgroep zoeken we vrijwilligers van Prisma. Heb je belangstelling, laat het ons weten. Stuur een mail aan Irene Willems, vrijwilligerscoördinator iwillems@stichtingprisma.nl

Zoals je weet is Prisma een vrijwilligersorganisatie. Zonder de inzet van vele honderden vrijwilligers zouden onze activiteiten niet plaats kunnen vinden. Juist omdat onze vrijwilligers met beide benen in de praktijk staan en direct zicht hebben op de vragen van onze deelnemers, willen wij onze vrijwilligers een stem geven binnen Prisma.
Vanaf september 2015 starten we de Klankbordgroep Vrijwilligers. Deze klankbord zal tweemaal per jaar overleggen met directie en medewerkers van Prisma. Hier worden zowel onderwerpen besproken die vanuit de vrijwilligers komen, als van de kant van het bureau. Dit alles onder het motto ‘Prisma doe je samen’.
Onderwerpen kunnen zijn:
* Welke behoeften bestaat aan scholing en training?
* Hoe kan Prisma de binding met haar vrijwilligers versterken?
* Leven er ideeën voor nieuwe activiteiten die Prisma zou kunnen organiseren?

De uitkomsten zullen we serieus betrekken bij het ontwikkelen van de plannen en activiteiten van Prisma. Wij hebben inmiddels een aantal enthousiaste vrijwilligers, maar we willen graag nog drie of vier vrijwilligers in het panel erbij hebben. Deze bijeenkomst vinden plaats in een effectieve en ontspannen setting.

Heb jij belangstelling om aan deze klankbordgroep deel te nemen of heb je hier vragen over, stuur dan een e-mail aan Irene Willems.

  • Deel op: