Gereedschapskist ‘Praat met mij’ – De Stamtafel

Praat niet over mij, maar met mij

 

De verhalen van mensen met een verstandelijke beperking vormen een rijke kennisbron. Maar hoe voer je als beleidsmaker, wijkprofessional of buurtbewoner het gesprek met deze groep? Movisie, Stichting ABRI en Stichting Prisma lanceren de gereedschapskist ‘Praat met mij’. De gereedschapskist helpt met het voeren van dit gesprek en bestaat uit vier methoden die elkaar kunnen versterken. Samen eten, kwartetten en vooral: heel goed luisteren.’

De gereedschapskist bestaat uit vier methoden: een kwartetspel, het G-KRACHT panel, de Stamtafel en de persona-methodiek.

 

Gereedschapskist-praat-met-mijStichting ABRI is in Almere de ontwikkelaar van het kwartetspel en het G-KRACHT panel. Dit is een succesvolle tool om met mensen met een verstandelijke beperking in gesprek te gaan over belangrijke thema’s in het dagelijks leven. Stichting Prisma organiseert met De Stamtafel door heel Amsterdam ontmoetingsplekken voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder genot van eten en drinken komen zij in contact met elkaar én met professionals. En Movisie ontwikkelde de persona-methodiek gericht op beleidsparticipatie en dienstverlening zonder dat de doelgroep zelf haar eigen verhaal en ervaring iedere keer hoeft te vertellen. (ietwat wollig en abstract omschreven)

 

Voor iedereen direct inzetbaar

Met de gereedschapskist ‘Praat met mij’ krijgen mensen met een beperking zelf een stem. Bestaande tools waren tot nu toe vaak gericht op ouders of hulpverleners, terwijl de mensen waar het om gaat niets wordt gevraagd. Het doel van Prisma, Movisie en ABRI is om hen zelf aan het woord te laten. Ze zijn namelijk prima in staat dat te vertellen, maar je moet wel willen luisteren.

De verschillende methoden zijn zo aangepast dat ze te kopiëren zijn naar andere locaties. Dit stelt mensen met een verstandelijke beperking in staat om deel te nemen, en hun eigen belangen te behartigen, zowel stedelijk als in hun eigen wijk en buurt.

 

De gereedschapskist

 

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

De gereedschapskist is te openen op www.movisie.nl/praatmetmij Een korte film laat zien hoe de gereedschapskist werkt. De afzonderlijke methoden zijn te downloaden mét een uitleg.

 

Pier de Boer prijs

De gereedschapskist ‘Praat met mij’ kwam tot stand dankzij de tweejaarlijkse Pier de Boer prijs in 2015, die de participatie van mensen met een verstandelijke beperking tot inzet benoemde. Joost Hoffscholte is voorzitter van Stichting SPZ, die deze prijs uitschrijft. ‘De jury vond vier methoden van drie partijen zo interessant, dat ze de bal teruglegde bij deze deelnemers. Zij wisten de vier afzonderlijke methodieken om te smeden tot een samenhangend geheel, en waren daarmee de gezamenlijke prijswinnaars.’

 

Meer informatie

Voor meer informatie en/of interviews, kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Rachel van der Helm van Movisie via 06-55440548 of r.vanderhelm@movisie.nl

 

 

Buren! We zijn er
Buren! We zijn er

Het project Buren! We zijn er, is in juni 2016 gestart in de Amsterdamse stadsdelen Noord, Oost en West. Gedurende een jaar zullen kwartiermakers van Stichting Prisma en Stichting de Toekomst samen met lokale ondernemers en buurtbewoners werken aan de groei van een duurzaam netwerk voor kwetsbare buurtbewoners.

Kwartiermaakster Paula Jasperse; ‘We gaan heel simpel beginnen, gewoon praten met allerlei mensen. Lanterfanten noemen we dat. De wijk leren kennen, contact leggen met mensen die veel mensen kennen in de wijk, verhalen verzamelen en praten met mensen die juist weinig contacten hebben’. Samen met de buurt zoeken de kwartiermakers uit wat de dromen, wensen en talenten zijn van deze bewoners en verbinden ze aan elkaar in een Buren!-groep.

Buren! groep
In elk stadsdeel wordt er in een wijk het komende jaar een Buren!-groep opgezet, bestaande uit rond de acht bewoners. Focus van Prisma en De Toekomst ligt daarbij op mensen die vanuit een zorgsituatie meer zelfstandig in de buurt zijn gaan wonen. De kwartiermakers worden ingezet om het netwerk te ondersteunen in de opbouw en groei. Uiteindelijk zal de structurele ondersteuning van de Buren! groepen begeleid worden door vrijwilligers van Stichting Prisma.

Los van de zorg
Erwin Wieringa van Stichting de Toekomst, coach en inspirator voor het project; ‘Lage verwachtingen en buitensluiten maakt mensen eenzaam en onzeker. Dit is niet nodig. Wij zoeken de reuring in het leven op. Samen zoeken we uit wat mensen willen. We zoeken kansen en grijpen deze. Zo worden mensen zichtbaar voor wie ze echt zijn’. Wieringa was eerder in Nederland en buitenland betrokken bij diverse vernieuwende initiatieven gericht op het versterken van mensen met een beperking en het vernieuwen van de zorg. Buren! is geïnspireerd op verschillende succesvolle werkwijzen uit het buitenland, onder andere de methodiek ‘Keyrings’ uit Engeland.

Ik wil met jou…
Stichting Prisma is in Amsterdam sinds 10 jaar initiatiefnemer van de ‘Ik wil met jou…’- projecten, gericht op de integratie van mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb-ers) binnen reguliere welzijns- en sportactiviteiten in de wijk. Sinds 2015 biedt Prisma structurele ondersteuning voor de participatie van lvb-ers door middel van de inzet van Buurtmaatjes, de Stamtafel en de participatiecoach.

Karen Soeterik, projectleider Buren!: “We zijn erg blij met de deze aanvulling op ons aanbod. In ons huidige aanbod waren we zoekende hoe we nog meer kunnen ondersteunen in de ‘samenredzaamheid’ van lvb-ers. Buren! biedt hiervoor een mooie oplossing. En we hoeven niet bij nul te beginnen. De kwartiermakers kunnen aanhaken bij het netwerk dat Prisma de afgelopen jaren in de diverse Amsterdamse stadsdelen heeft opgebouwd.”

Meer informatie
Het project Buren! loopt tot en met juni 2017 en wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. Het Centrum Ben Sajet zal de effecten van deze vernieuwende methodiek het komend jaar onderzoeken. Mocht Buren! succesvol blijken in het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare buurtbewoners dan is het streven dit project uit te breiden naar meer wijken en stadsdelen. Voor meer informatie over het project: ksoeterik@stichtingprisma.nl

Op de websites van beide organisaties vind je meer informatie: www.stichtingprisma.nl en
www.stichtingdetoekomst.nl/wezijner/

Wil je deelnemen aan het Buren! We zijn er. Neem contact op met Stichting Prisma: 020 8866260 of stuur een mail: info@stichtingprisma.nl

 

Onderzoek: Buren!-groep succesvol in versterken van zelfredzaamheid van kwetsbare Amsterdammers

 

Het Ben Sajet Centrum heeft in samenwerking met de UvA afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de effecten van de Buren!- groepen. Deze groepen blijken succesvol eenzaamheid te doorbreken en aan te sluiten bij behoeften van de deelnemers.

Dit project is in juni 2016 van start gegaan in stadsdelen Noord, Oost en West. Het is een initiatief van Stichting Prisma en Stichting de Toekomst, in samenwerking met De Regenboog Groep en TEAM ED. Het doel van deze Buren!- groepen is om op lokaal niveau kwetsbare bewoners aan elkaar te verbinden in een informeel netwerk. Hierbij wordt gekeken naar de dromen, wensen en talenten van deze buurtbewoners. De methodiek is gebaseerd op de in Engeland succesvolle KeyRing model.

 

Conclusie
Het onderzoek wordt afgesloten met de conclusie dat de Buren!- groepen succesvol zijn in het bereiken van kwetsbare Amsterdammers. De Buren!- groepen voldoen aan behoefte aan contact onder kwetsbare bewoners. Uit het onderzoek van Fenneke Wekker blijkt dat eenzaamheid de belangrijkste reden is om aan te sluiten bij een Buren!-groep. Herkenning, waardoor een veilige sfeer en eensgezindheid ontstaat, is hierbij een belangrijke verbindende factor binnen de Buren!-groep.

Lees hier het hele onderzoeksrapport van Fenneke Wekker: Samenredzaam eindrapportage Ben Sajet Centrum

 

Buren!-groep

 

 

 

 

­­­­­Prisma start ook initiatief tegen eenzaamheid in Osdorp

 

Stichting Prisma heeft groen licht gekregen van gemeente Amsterdam om in Osdorp te starten met het project ‘Buren! We zijn er’.  Een initiatief gericht op het samenbrengen van bewoners die behoefte hebben aan meer contact.

 

Karen Soeterik, projectleider Buren!: “We zijn erg blij dat we na een succesvol pilotjaar in stadsdeel Oost, Noord en West verder mogen met de ontwikkeling van deze Buren!-groepen. Het is een mooie aanvulling op de individuele interventies die er zijn voor de preventie van eenzaamheid. De uitkomsten zijn veel belovend.”
De financiering voor het project is in het kader van de aanpak tegen Eenzaamheid van de Gemeente Amsterdam.

 

KeyRings op z’n Amsterdams
Het project brengt buurtbewoners met diverse achtergronden samen in ‘Buren!- groepen’, informele netwerken van kwetsbare bewoners. Samen ondernemen ze activiteiten en zijn we er voor elkaar. Wat, wanneer en hoe vaak er samen dingen worden ondernomen bepaalt de groep zelf en wordt betaald met eigen middelen. De werkwijze is gebaseerd op de in Engeland al sinds de jaren ’90 succesvolle KeyRing methode.

 

Het afgelopen jaar startte Prisma samen met Stichting de Toekomst drie Buren!-groepen in de stadsdelen Oost, Noord en West. In een jaar werden meer dan veertig kwetsbare buurtbewoners actief. De groepen bestaan uit een mix van bewoners met een licht verstandelijke beperking, ggz problematiek en mensen die om andere redenen behoefte hebben aan contact. Gemiddelde grootte van een Buren!-groep is rond de twaalf personen.

Er mogen zijn zoals je bent
Tegelijk met de uitvoering van de pilot werd er een onderzoek gedaan door Fenneke Wekker van Centrum Ben Sajet en de UvA. “Eenzaamheid  is de belangrijkste reden voor respondenten om te willen deelnemen aan een Buren!- groep. De eenzaamheid onder deze groep respondenten is groot. Het gaat gepaard met een stevig wantrouwen tegenover anderen en de angst weer in oude valkuilen te stappen bij het aangaan van nieuwe relaties.”, aldus Wekker. Herkenning en het er mogen zijn zoals je bent is een belangrijke succesvolle factor binnen de Buren!-groepen.

 

Uiteindelijk is de bedoeling dat de Buren!-groepen na een opstartfase onder begeleiding van een kwartiermaker zoveel mogelijk zelfstandig gaan draaien, met vrijwilligersondersteuning ter plekke en professionele coaching vanaf de zijlijn.

 

Karen van Prisma­­­­: “Dit wordt een mooie uitdaging om te bewerkstelligen. Wij hebben zelf nog niet het antwoord gevonden op de meest passende werkwijze hierin. Het komende half jaar zullen we daarover weer veel leren uit de praktijk.”

 

 

Succesvolle lancering ‘Leuke dingen doen in Zuidoost’

Ter afsluiting van het project ‘Ik wil met jou… in Zuidoost’ en in navolging van de succesvolle edities voor de stadsdelen West en Noord, is het boekje ‘Leuke dingen doen in Zuidoost’ gelanceerd.

Het boekje bevat weer een scala aan buurtactiviteiten, die door een LVB buurtpanel zijn ‘getest’ op de mate van toegankelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het doel van het project is mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden om dichtbij huis actief te zijn. De activiteiten variëren van ontmoeten, bewegen, sporten, samen eten tot creatieve activiteiten. Het project bevat verschillende activiteiten voor zowel jongeren als volwassenen.

 

Leuke dingen doen in Zuidoost

Klik op de afbeelding voor de digitale versie van ‘Leuke dingen doen in Zuidoost’

 

 

‘Ik wil met jou… in Zuidoost’ start in april 2016

Inmiddels voert Stichting Prisma een aantal jaar onder het motto ‘Ik wil met jou…’ , meerjarige projecten uit gericht op de integratie van burgers met een verstandelijke beperking in hun wijk.  Vanaf april 2016 starten we in stadsdeel Zuidoost met verschillende nieuwe activiteiten speciaal voor iedereen die in Zuidoost woont en graag dingen zelfstandig in de buurt wilt gaan doen. We bieden de volgende activiteiten aan in Zuidoost:

Expeditie Zuidoost. We stellen een buurtpanel samen van bewoners uit Zuidoost, met een licht verstandelijke beperking. Als voorwaarde stellen we dat de deelnemers zelfstandig wonen  en ambulante begeleiding krijgen. Onder begeleiding van een medewerker van Prisma en een P&A medewerker welzijn bepaald de groep samen welke activiteiten ze gaan uitproberen in Zuidoost. De groep zal een keer maand afspreken en een activiteit uitproberen. De activiteiten die ze gaan testen variëren van samen eten in een buurtrestaurant, sporten, bingo, tot buitenactiviteiten. Minimale leeftijd voor deelname is vanaf 16 jaar. De deelname aan Expeditie Zuidoost is gratis.

Buurtmaatjes Zuidoost. Na het succes van het project Buurtmaatjes in de stadsdelen Oost, West en Noord, gaat ook in Zuidoost het Buurtmaatjes project van start. Specifiek voor deelnemers met een licht verstandelijke beperking die graag iets ondernemen maar niet alleen durven. Voor hen zoeken we een buurtmaatje. Buurtmaatjes zijn vrijwilligers die helpen zodat deelnemers kunnen meedoen aan activiteiten in hun eigen buurt. Bijvoorbeeld meedoen in een sportclub, een ontmoetingsgroep, een creatieve activiteit of misschien wel uiteindelijk als vrijwilliger actief worden. Het buurtmaatje begeleidt stap voor stap de deelnemer, helpt bij het maken van contacten en het vinden van de juiste activiteit, net zo lang tot de deelnemer het zelf kan. Buurtmaatjes Zuidoost is bedoeld voor iedereen die zelfstandig woont en ambulante begeleiding krijgt. Minimale leeftijd om deel te nemen is vanaf 16 jaar. De deelname is gratis. De koppels worden begeleid door de vrijwilligerscoördinator, de projectmedewerker Zuidoost en andere professionals van Prisma.

Foto repetitie Bijlmerbuurtberichten Fotograaf Sake Rijpkema HIGH RES

Show yourself! Dit project omvat rap, dans en theaterlessen voor iedereen tussen de 16 en 30 jaar. Speciaal voor jongeren die begeleid en of zelfstandig wonen. De workshops worden begeleid door de beste theater, dans en rapdocenten uit Zuidoost. Vanaf maandag 4 april starten we met de eerste workshops. Daarna wordt er elke week op maandagavond gerepeteerd. De workshops vinden plaats in jongerenproductiehuis No Limit. In ongeveer 30 workshops werken ze toe naar een gezamenlijke eindpresentatie in december 2016. Show Yourself is een vervolg van de productie Bijlmerbuurtberichten, een productie van Prisma waar vorig jaar 24 jongeren aan mee deden. Deelname aan Show yourself! is gratis.

Wilt u meer informatie over het project ‘Ik wil met jou …in Zuidoost’, neemt u contact op met  Stichting Prisma 020- 8866260 en vraag naar Karen Soeterik (projectleider).

Prisma, actief midden in de wijk

Prisma versterkt en ondersteunt ook de participatie van bewoners aan het reguliere aanbod in de wijk, samen met zorg- en welzijnsinstellingen, sportaanbieders en (speciaal) onderwijs.  Prisma is actief, midden in de wijk, voor alle Amsterdammers met een verstandelijke beperking! Dat doen we op verschillende manieren.

De Participatiecoach  Meedoen aan een activiteit in de eigen wijk? Gebruik maken van een voorziening dicht in de buurt? Maar niet goed weten hoe? Dan is de participatiecoach het eerste aanspreekpunt en de verbindende schakel. De participatiecoach helpt ook bij het vinden van een passende Prisma-activiteit.

De Stamtafel  In de stadsdelen Oost, West en Noord heeft stichting Prisma het initiatief genomen voor de Stamtafels. Een Stamtafel is een lokale ontmoetingsplek, midden in de wijk, voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Een keer per maand wordt er samen gegeten of een drankje gedronken. Aan tafel  wisselen de deelnemers tips uit en maken plannen voor bezoekjes en activiteiten in de  wijk. 

Buurtmaatjes  Niet iedereen staat stevig genoeg in de schoenen om zelfstandig een activiteit in de wijk te vinden of te bezoeken. Voor hen zijn er Buurtmaatjes. Een Buurtmaatje is een vrijwilliger, die wordt gekoppeld aan een bewoner met een licht verstandelijke beperking. Met als doel dat hij of zij na maximaal een half jaar zelfstandig kan deelnemen aan een activiteit.

Nederland, Amsterdam, 4-11-2015 Publiciteitsfoto's voor Prisma in de Wijk. Voor Prisma Foto: Sake Rijpkema/Hollandse Hoogte

Foto: Sake Rijpkema/Hollandse Hoogte

 

 

‘Ik wil met jou…’

Sinds een aantal jaren voert Prisma onder het motto ‘Ik wil met jou…’ , meerjarige projecten uit gericht op de integratie van burgers met een verstandelijke beperking in hun wijk. Het project heeft tot doel om activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking ook dicht bij huis mogelijk te maken, zodat zij zich thuis voelen in hun eigen buurt. Samen met buurtgenoten en welzijnspartners worden in de verschillende buurtcentra en andere locaties aantrekkelijke activiteiten georganiseerd en toegankelijk gemaakt voor buurtbewoners met een verstandelijke beperking. Activiteiten variëren van ontmoeten, bewegen, sporten, samen eten tot creatieve activiteiten. Het project bevat verschillende activiteiten voor jongeren en volwassenen.

Aan de basis van “Ik wil met jou…” ligt het samenstellen van een buurtpanel uit de doelgroep die op pad gaat om een aantal bestaande (welzijns-)activiteiten te bezoeken en te ‘testen’. Daarnaast worden in samenwerking met partners uit zorg en welzijn, diverse pilots gestart voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Alle betrokken partijen ervaren de meerwaarde van de samenwerking, gericht op de doelgroep ’mensen met een verstandelijke beperking’. Op basis van de ervaringen in deze projecten zien wij de rol van Prisma steeds meer liggen op het gebied van het activeren van onze doelgroep om aan programma’s deel te nemen en het borgen van de kwaliteit van activiteiten en begeleiding.

[ezcol_1half]

Ik wil met jou in West

Klik in de afbeelding voor meer informatie

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Ik wil met jou in Noord

[/ezcol_1half_end]

Leuke Dingen doen in Amsterdam Zuidoost, West en Noord

Woon jij in Amsterdam Zuidoost, West of in Amsterdam Noord? Wil jij weten wat er te doen is in jouw wijk? Download de boekjes ‘Leuke Dingen doen in Zuidoost’, ‘Leuke Dingen doen in West’ en ‘Leuke dingen doen in Noord’.

 

Leuke dingen doen in Zuidoost

Download hier het boekje: Leuke Dingen Doen in Zuidoost

 

Download hier het boekje: Leuke Dingen Doen in West

 

Cover Noord

Download hier het boekje: Leuke Dingen Doen in Noord

 

 

 

 

 

Special Heroes / Buurtsportcoach

Prisma biedt sporttrajecten aan naast de reguliere gymlessen in het speciaal onderwijs in Amsterdam vooral aan kinderen met een verstandelijke beperking. Deze sporttrajecten, onder de noemer Special Heroes, zijn gericht op meer bewegen en sporten en hebben als doel dat de kinderen doorstromen naar een (reguliere)(school)sportvereniging.
Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsprogramma voor kinderen in het speciaal onderwijs. Bij Special Heroes staan de leerlingen en hun sportwensen centraal.

Special Heroes / Buurtsportcoach is meer dan het aanbieden van sportlessen; zowel de kinderen als de ouders worden begeleid in alles wat er bij doorstroming naar een reguliere vereniging komt kijken. Mede door de inzet van combinatiefunctionarissen wordt de participatie van de kinderen in het speciaal onderwijs bij sporten in de vrije tijd verhoogd.

Lekker fit!

Het aantal kinderen met overgewicht op de scholen voor speciaal onderwijs is dramatisch hoog. Iets wat niet alleen aangepakt kan worden met het aanbieden van de sporttrajecten. Daarom voert Prisma op vijf speciaal onderwijsscholen een project uit onder de titel ‘Lekker fit!’. De start van het project was in september 2013.
Lekker fit! richt zich niet alleen op de kinderen met overgewicht. Zeker omdat deze kinderen een verstandelijke beperking hebben, is het belangrijk om ook de omgeving van het kind in het project mee te nemen. Voor de mensen in de omgeving van het kind, te weten docenten, ouders en verzorgers, zijn er samenwerkingspartners aangetrokken. Voor de docenten is er een samenwerking aangegaan met diëtisten van Diëtistengroep Amsterdam en voor de ouders en verzorgers is er een samenwerking aangegaan met de Opvoedpoli.

De docenten krijgen elk schooljaar een interactieve workshop aangeboden. Hierin krijgen zij handvatten over gezonde voeding en drinken. Zij krijgen ook toelichting op de acht gezondheids­lessen die zij elk schooljaar ondersteund door een werkboekje aan de kinderen gaan geven. De docenten werken naast het werkboekje ook met een afsprakenposter per klas. Hierop staan de ‘gezonde afspraken’ die gemaakt zijn met de kinderen zodat deze dagelijks zichtbaar zijn.
De ouders en verzorgers krijgen eveneens elk schooljaar een interactieve workshop aangeboden. Veelal wordt dit tijdens een koffieochtend of tijdens een ouderavond gedaan. In deze workshop krijgen zij meer informatie over gezonde voeding en drinken; er is ook materiaal beschikbaar om hen mee naar huis te geven.

In het tweede schooljaar worden de directies ondersteund door diëtistengroep Amsterdam om een gezond beleid op de scholen voort te zetten.

  • Deel op: