Prisma en de Toekomst starten vernieuwend project: Buren!
Het project Buren! We zijn er is deze maand gestart in de Amsterdamse stadsdelen Noord, Oost en West. Gedurende een jaar zullen kwartiermakers van Stichting Prisma en Stichting de Toekomst samen met lokale ondernemers en buurtbewoners werken aan de groei van een duurzaam netwerk voor kwetsbare buurtbewoners.

Kwartiermaakster Paula Jasperse; ‘We gaan heel simpel beginnen, gewoon praten met allerlei mensen. Lanterfanten noemen we dat. De wijk leren kennen, contact leggen met mensen die veel mensen kennen in de wijk, verhalen verzamelen en praten met mensen die juist weinig contacten hebben’. Samen met de buurt zoeken de kwartiermakers uit wat de dromen, wensen en talenten zijn van deze bewoners en verbinden ze aan elkaar in een Buren! groep.

Buren! groep
In elk stadsdeel wordt er in een wijk het komende jaar een Buren! groep opgezet, bestaande uit rond de acht bewoners. Focus van Prisma en De Toekomst ligt daarbij op mensen die vanuit een zorgsituatie meer zelfstandig in de buurt zijn gaan wonen. De kwartiermakers worden ingezet om het netwerk te ondersteunen in de opbouw en groei. Uiteindelijk zal de structurele ondersteuning van de Buren! groepen begeleid worden door vrijwilligers van Stichting Prisma.

Foto: Sake Rijpkema

Foto: Sake Rijpkema

Los van de zorg
Erwin Wieringa van Stichting de Toekomst, coach en inspirator voor het project; ‘Lage verwachtingen en buitensluiten maakt mensen eenzaam en onzeker. Dit is niet nodig. Wij zoeken de reuring in het leven op. Samen zoeken we uit wat mensen willen. We zoeken kansen en grijpen deze. Zo worden mensen zichtbaar voor wie ze echt zijn’. Wieringa was eerder in Nederland en buitenland betrokken bij diverse vernieuwende initiatieven gericht op het versterken van mensen met een beperking en het vernieuwen van de zorg. Buren! is geïnspireerd op verschillende succesvolle werkwijzen uit het buitenland, onder andere de methodiek ‘Keyrings’ uit Engeland.

Ik wil met jou…
Stichting Prisma was in Amsterdam de afgelopen 10 jaar initiatiefnemer van de Ik wil met jou… projecten gericht op de integratie van mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb-ers) binnen reguliere welzijns- en sportactiviteiten in de wijk. Sinds 2015 biedt Prisma structurele ondersteuning voor de participatie van lvb-ers door middel van de inzet van Buurtmaatjes, de Stamtafel en de participatiecoach.

Karen Soeterik, projectleider Buren!; We zijn erg blij met de deze aanvulling op ons aanbod. In ons huidige aanbod waren we zoekende hoe we nog meer kunnen ondersteunen in de ‘samenredzaamheid’ van lvb-ers. Buren! biedt hiervoor een mooie oplossing. En we hoeven niet bij nul te beginnen. De kwartiermakers kunnen aanhaken bij het netwerk dat Prisma de afgelopen jaren in de diverse Amsterdamse stadsdelen heeft opgebouwd.

Meer informatie
Het project Buren! loopt tot en met juni 2017 en wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. Het Centrum Ben Sajet zal de effecten van deze vernieuwende methodiek het komend jaar onderzoeken. Mocht Buren! succesvol blijken in het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare buurtbewoners dan is het streven dit project uit te breiden naar meer wijken en stadsdelen. Voor meer informatie over het project: ksoeterik@stichtingprisma.nl

Op de websites van beide organisaties vind je meer informatie: www.stichtingprisma.nl en
www.stichtingdetoekomst.nl/wezijner/

Wil je deelnemen aan het Buren! We zijn er. Neem contact op met Stichting Prisma: 020-8866260 of stuur een mail: info@stichtingprisma.nl

 

Laat een reactie achter

  • Deel op: