Onderzoek: Buren!-groepen versterken zelfredzaamheid van kwetsbare Amsterdammers


Onderzoek: Buren!-groepen versterken zelfredzaamheid van kwetsbare Amsterdammers

Het Ben Sajet Centrum heeft in samenwerking met de UvA afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de effecten van Buren!- groepen. Deze groepen blijken succesvol eenzaamheid te doorbreken en aan te sluiten bij behoeften van de deelnemers.

 

Dit project is een jaar geleden van start gegaan in stadsdelen Noord, Oost en West. Het is een initiatief van Stichting Prisma en Stichting de Toekomst, in samenwerking met de Regenboog Groep en TEAM ED.

Het doel van deze Buren!- groepen is om op lokaal niveau kwetsbare bewoners aan elkaar te verbinden in een informeel netwerk. Hierbij wordt gekeken naar de dromen, wensen en talenten van deze buurtbewoners. De methodiek is gebaseerd op de in Engeland succesvolle KeyRing model.

 

Conclusie van het onderzoek is dat de Buren!- groepen succesvol zijn in het bereiken van kwetsbare Amsterdammers. De Buren!- groepen voldoen aan behoefte aan contact onder kwetsbare bewoners. Uit het onderzoek van Fenneke Wekker blijkt dat eenzaamheid de belangrijkste reden is om aan te sluiten bij een Buren!-groep. Herkenning, waardoor een veilige sfeer en eensgezindheid ontstaat, is hierbij een belangrijke verbindende factor binnen de Buren!-groepen.

 

‘Het voordeel van de Buren!- groepen is dat ik aan deze mensen niets hoef  uit te leggen.’

 

Fenneke Wekker: “Eenzaamheid, dus veel alleen in huis zijn zonder partner, familie en vrienden om je heen, is de belangrijkste reden voor respondenten om te willen deelnemen aan een Buren!- groep. De eenzaamheid onder deze groep respondenten is groot. Het gaat gepaard met een stevig wantrouwen tegenover anderen en de angst weer in oude valkuilen te stappen bij het aangaan van nieuwe relaties.”

 

Respondent Jimmy, 53 jaar oud, herkent zich in de conclusie van Wekker. ‘De winter, dat is voor mij hoofdzakelijk binnen zitten en dat is eenzaam. Omdat ik geen familie om me heen heb, vrienden die ver weg wonen, geen vriendin heb. Op dat soort dagen voel ik me echt als Remy. Als je dat 365 dagen lang hebt, dan wordt het een beetje vervelend… ‘


Ook deelnemer Robin, 34 jaar oud, erkent de noodzaak van de Buren!-groepen. “Het voordeel van de Buren!- groepen is dat je aan deze mensen niets hoeft uit te leggen. Aan familie moet je altijd wat uitleggen. Deze mensen veroordelen je niet. Ze vragen niks. Dat is gewoon gezellig.”

 

Door het succes van dit project wordt momenteel samen met gemeente Amsterdam gekeken naar de mogelijkheid om dit project uit te breiden naar meer wijken en nieuwe stadsdelen.

 

Zie voor het hele rapport: http://www.bensajetcentrum.nl/onderzoek-naar-informele-buren-netwerken-van-kwetsbare-bewoners/

Laat een reactie achter

  • Deel op: