Buurtbewoners met een verstandelijke beperking testen het bestaande activiteitenaanbod in West. Het testpanel bezoekt diverse reguliere activiteiten in buurtcentra en verenigingen in West. Het lokale aanbod op het gebied van sport, ontmoeting, natuur en kunst onder de loep genomen en uitgeprobeerd. Na afloop van elk bezoek gaan de leden van het testpanel in gesprek met de aanbieder en wordt er besproken wat de eventuele drempels voor deelname zijn. Samen wordt gezocht naar oplossingen.

Alle geteste activiteiten worden opgenomen in het boekje ‘Ik wil met jou… in West’, gericht op buurtbewoners met een verstandelijke beperking en hun ouders, verzorgers, verwijzers. Het boekje komt in juni 2015 uit.

  • Deel op: