300.000 Amsterdammers voelen zich geregeld eenzaam, waarvan 80.000 stadsgenoten zelfs kampen met ernstige eenzaamheid. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormen daarbij een grote risicogroep; zij lopen relatief vaak vast op hun sociale vaardigheden die nodig zijn om betekenisvolle contacten aan te gaan en te onderhouden. Prisma heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van activiteiten gericht op het versterken van zelfvertrouwen, empowerment en eenzaamheidsbestrijding onder mensen met (L)VB. In de komende jaren willen we dit verder verstevigen en uitbreiden.

Stamtafel
Samen eten in groepsverband in een buurtrestaurant met buurtbewoners. Per keer tussen de 20 en 30 deelnemers, begeleid door een participatiecoach van Prisma en vrijwillige stamtafelcoaches.

Wat doet een stamtafelcoach zoal?

  • Deelnemers welkom heten, op hun gemak stellen
  • Gesprekken aan tafel ondersteunen, deelnemers met elkaar in contact brengen
  • Je signaleert wat deelnemers willen doen en coacht ze om hier de eerste stappen in te maken
  • Deelnemers activeren buiten de stamtafel om: Je gaat minimaal 1 keer per maand met een klein groepje iets doen (bijvoorbeeld naar een activiteit in een buurthuis, samen eten, sporten)

Buren!groepen
Op wijkniveau bewoners aan elkaar koppelen, die behoefte hebben aan meer contact. Na een fase van opbouw van vertrouwensband en begeleiden van het groepsproces draait de groep zelfstandig met ondersteuning van een vrijwillige Buren!coach en professionele hulp vanaf de zijlijn. Een groep bestaat uit circa 10 deelnemers. Wat de Buren!groep doet, wordt door de deelnemers zelf bepaald en betaald, de eigen inbreng staat centraal.

Wat doet een Buren!coach zoal?

  • Je versterkt de bewoners in het proces van groepsvorming. Je ondersteunt mensen bij het organiseren van hun verjaardag of organiseert samen een avond waarop jullie koken en eten. Iedereen krijgt een eigen taak en rol in de groep.
  • Samen met de groep ontdek je wat er allemaal in de buurt te doen is. Je helpt bij het organiseren van ontmoetingen in de wijk en het aangaan van contacten met andere buurtbewoners.
  • Je nodigt mensen uit voor activiteiten en houdt het overzicht van wie er komen. Je blaast leven in de groep door het onderhouden van contact via Whatsapp of Facebook. Je geeft mensen het gevoel dat ze erbij horen!

Wil je meer informatie, laat het ons weten via vrijwilligers@stichtingprisma.nl
Wil je opgeven dat kan door onderstaand formulier in te vullen, zonder verplichtingen. We nemen daarna contact op voor een kennismakingsgesprek.

  • Deel op: