Disclaimer voor www.stichtingprisma.nl

Prisma behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Prisma spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden activiteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Prisma. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Privacy
Geef je jouw persoonsgegevens aan ons door via deze website? Dan gebruiken wij die alleen om jouw vragen te beantwoorden. Wij delen de persoonsgegevens niet met derden.

Hier vind je ons privacybeleid. Neem voor vragen contact met ons op via info@stichtingprisma.nl

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Prisma nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

  • Deel op: