MENU

Projecten

Buren! We zijn er
Buren! We zijn er

Het project Buren! We zijn er, is deze maand gestart in de Amsterdamse stadsdelen Noord, Oost en West. Gedurende een jaar zullen kwartiermakers van Stichting Prisma en Stichting de Toekomst samen met lokale ondernemers en buurtbewoners werken aan de groei van een duurzaam netwerk voor kwetsbare buurtbewoners.

Kwartiermaakster Paula Jasperse; ‘We gaan heel simpel beginnen, gewoon praten met allerlei mensen. Lanterfanten noemen we dat. De wijk leren kennen, contact leggen met mensen die veel mensen kennen in de wijk, verhalen verzamelen en praten met mensen die juist weinig contacten hebben’. Samen met de buurt zoeken de kwartiermakers uit wat de dromen, wensen en talenten zijn van deze bewoners en verbinden ze aan elkaar in een Buren! groep.

Buren! groep
In elk stadsdeel wordt er in een wijk het komende jaar een Buren! groep opgezet, bestaande uit rond de acht bewoners. Focus van Prisma en De Toekomst ligt daarbij op mensen die vanuit een zorgsituatie meer zelfstandig in de buurt zijn gaan wonen. De kwartiermakers worden ingezet om het netwerk te ondersteunen in de opbouw en groei. Uiteindelijk zal de structurele ondersteuning van de Buren! groepen begeleid worden door vrijwilligers van Stichting Prisma.

Los van de zorg
Erwin Wieringa van Stichting de Toekomst, coach en inspirator voor het project; ‘Lage verwachtingen en buitensluiten maakt mensen eenzaam en onzeker. Dit is niet nodig. Wij zoeken de reuring in het leven op. Samen zoeken we uit wat mensen willen. We zoeken kansen en grijpen deze. Zo worden mensen zichtbaar voor wie ze echt zijn’. Wieringa was eerder in Nederland en buitenland betrokken bij diverse vernieuwende initiatieven gericht op het versterken van mensen met een beperking en het vernieuwen van de zorg. Buren! is geïnspireerd op verschillende succesvolle werkwijzen uit het buitenland, onder andere de methodiek ‘Keyrings’ uit Engeland.

Ik wil met jou…
Stichting Prisma was in Amsterdam de afgelopen 10 jaar initiatiefnemer van de Ik wil met jou… projecten gericht op de integratie van mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb-ers) binnen reguliere welzijns- en sportactiviteiten in de wijk. Sinds 2015 biedt Prisma structurele ondersteuning voor de participatie van lvb-ers door middel van de inzet van Buurtmaatjes, de Stamtafel en de participatiecoach.

Karen Soeterik, projectleider Buren!; We zijn erg blij met de deze aanvulling op ons aanbod. In ons huidige aanbod waren we zoekende hoe we nog meer kunnen ondersteunen in de ‘samenredzaamheid’ van lvb-ers. Buren! biedt hiervoor een mooie oplossing. En we hoeven niet bij nul te beginnen. De kwartiermakers kunnen aanhaken bij het netwerk dat Prisma de afgelopen jaren in de diverse Amsterdamse stadsdelen heeft opgebouwd.

Meer informatie
Het project Buren! loopt tot en met juni 2017 en wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. Het Centrum Ben Sajet zal de effecten van deze vernieuwende methodiek het komend jaar onderzoeken. Mocht Buren! succesvol blijken in het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare buurtbewoners dan is het streven dit project uit te breiden naar meer wijken en stadsdelen. Voor meer informatie over het project: ksoeterik@stichtingprisma.nl

Op de websites van beide organisaties vind je meer informatie: www.stichtingprisma.nl en
www.stichtingdetoekomst.nl/wezijner/

Wil je deelnemen aan het Buren! We zijn er. Neem contact op met Stichting Prisma: 020-8866260 of stuur een mail: info@stichtingprisma.nl

‘Ik wil met jou… in Zuidoost’ start in april 2016

Inmiddels voert Stichting Prisma een aantal jaar onder het motto ‘Ik wil met jou…’ , meerjarige projecten uit gericht op de integratie van burgers met een verstandelijke beperking in hun wijk.  Vanaf april 2016 starten we in stadsdeel Zuidoost met verschillende nieuwe activiteiten speciaal voor iedereen die in Zuidoost woont en graag dingen zelfstandig in de buurt wilt gaan doen. We bieden de volgende activiteiten aan in Zuidoost:

Expeditie Zuidoost. We stellen een buurtpanel samen van bewoners uit Zuidoost, met een licht verstandelijke beperking. Als voorwaarde stellen we dat de deelnemers zelfstandig wonen  en ambulante begeleiding krijgen. Onder begeleiding van een medewerker van Prisma en een P&A medewerker welzijn bepaald de groep samen welke activiteiten ze gaan uitproberen in Zuidoost. De groep zal een keer maand afspreken en een activiteit uitproberen. De activiteiten die ze gaan testen variëren van samen eten in een buurtrestaurant, sporten, bingo, tot buitenactiviteiten. Minimale leeftijd voor deelname is vanaf 16 jaar. De deelname aan Expeditie Zuidoost is gratis.

Buurtmaatjes Zuidoost. Na het succes van het project Buurtmaatjes in de stadsdelen Oost, West en Noord, gaat ook in Zuidoost het Buurtmaatjes project van start. Specifiek voor deelnemers met een licht verstandelijke beperking die graag iets ondernemen maar niet alleen durven. Voor hen zoeken we een buurtmaatje. Buurtmaatjes zijn vrijwilligers die helpen zodat deelnemers kunnen meedoen aan activiteiten in hun eigen buurt. Bijvoorbeeld meedoen in een sportclub, een ontmoetingsgroep, een creatieve activiteit of misschien wel uiteindelijk als vrijwilliger actief worden. Het buurtmaatje begeleidt stap voor stap de deelnemer, helpt bij het maken van contacten en het vinden van de juiste activiteit, net zo lang tot de deelnemer het zelf kan. Buurtmaatjes Zuidoost is bedoeld voor iedereen die zelfstandig woont en ambulante begeleiding krijgt. Minimale leeftijd om deel te nemen is vanaf 16 jaar. De deelname is gratis. De koppels worden begeleid door de vrijwilligerscoördinator, de projectmedewerker Zuidoost en andere professionals van Prisma.

Foto repetitie Bijlmerbuurtberichten Fotograaf Sake Rijpkema HIGH RES

Show yourself! Dit project omvat rap, dans en theaterlessen voor iedereen tussen de 16 en 30 jaar. Speciaal voor jongeren die begeleid en of zelfstandig wonen. De workshops worden begeleid door de beste theater, dans en rapdocenten uit Zuidoost. Vanaf maandag 4 april starten we met de eerste workshops. Daarna wordt er elke week op maandagavond gerepeteerd. De workshops vinden plaats in jongerenproductiehuis No Limit. In ongeveer 30 workshops werken ze toe naar een gezamenlijke eindpresentatie in december 2016. Show Yourself is een vervolg van de productie Bijlmerbuurtberichten, een productie van Prisma waar vorig jaar 24 jongeren aan mee deden. Deelname aan Show yourself! is gratis.

Wilt u meer informatie over het project ‘Ik wil met jou …in Zuidoost’, neemt u contact op met  Stichting Prisma 020- 8866260 en vraag naar Karen Soeterik (projectleider).

Prisma, actief midden in de wijk

Prisma versterkt en ondersteunt ook de participatie van bewoners aan het reguliere aanbod in de wijk, samen met zorg- en welzijnsinstellingen, sportaanbieders en (speciaal) onderwijs.  Prisma is actief, midden in de wijk, voor alle Amsterdammers met een verstandelijke beperking! Dat doen we op verschillende manieren.

De Participatiecoach  Meedoen aan een activiteit in de eigen wijk? Gebruik maken van een voorziening dicht in de buurt? Maar niet goed weten hoe? Dan is de participatiecoach het eerste aanspreekpunt en de verbindende schakel. De participatiecoach helpt ook bij het vinden van een passende Prisma-activiteit.

De Stamtafel  In de stadsdelen Oost, West en Noord heeft stichting Prisma het initiatief genomen voor de Stamtafels. Een Stamtafel is een lokale ontmoetingsplek, midden in de wijk, voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Een keer per maand wordt er samen gegeten of een drankje gedronken. Aan tafel  wisselen de deelnemers tips uit en maken plannen voor bezoekjes en activiteiten in de  wijk. 

Buurtmaatjes  Niet iedereen staat stevig genoeg in de schoenen om zelfstandig een activiteit in de wijk te vinden of te bezoeken. Voor hen zijn er Buurtmaatjes. Een Buurtmaatje is een vrijwilliger, die wordt gekoppeld aan een bewoner met een licht verstandelijke beperking. Met als doel dat hij of zij na maximaal een half jaar zelfstandig kan deelnemen aan een activiteit.

Nederland, Amsterdam, 4-11-2015 Publiciteitsfoto's voor Prisma in de Wijk. Voor Prisma Foto: Sake Rijpkema/Hollandse Hoogte

Foto: Sake Rijpkema/Hollandse Hoogte

 

 

 

‘Ik wil met jou…’

Sinds een aantal jaren voert Prisma onder het motto ‘Ik wil met jou…’ , meerjarige projecten uit gericht op de integratie van burgers met een verstandelijke beperking in hun wijk. Het project heeft tot doel om activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking ook dicht bij huis mogelijk te maken, zodat zij zich thuis voelen in hun eigen buurt. Samen met buurtgenoten en welzijnspartners worden in de verschillende buurtcentra en andere locaties aantrekkelijke activiteiten georganiseerd en toegankelijk gemaakt voor buurtbewoners met een verstandelijke beperking. Activiteiten variëren van ontmoeten, bewegen, sporten, samen eten tot creatieve activiteiten. Het project bevat verschillende activiteiten voor jongeren en volwassenen.

Aan de basis van “Ik wil met jou…” ligt het samenstellen van een buurtpanel uit de doelgroep die op pad gaat om een aantal bestaande (welzijns-)activiteiten te bezoeken en te ‘testen’. Daarnaast worden in samenwerking met partners uit zorg en welzijn, diverse pilots gestart voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Alle betrokken partijen ervaren de meerwaarde van de samenwerking, gericht op de doelgroep ’mensen met een verstandelijke beperking’. Op basis van de ervaringen in deze projecten zien wij de rol van Prisma steeds meer liggen op het gebied van het activeren van onze doelgroep om aan programma’s deel te nemen en het borgen van de kwaliteit van activiteiten en begeleiding.

Ik wil met jou in West

Klik in de afbeelding voor meer informatie

Ik wil met jou in Noord

Leuke Dingen doen in West en Noord

Woon jij in Amsterdam West of in Amsterdam Noord? Wil jij weten wat er te doen is in jouw wijk? Download het boekje Leuke Dingen doen in West en in Noord.

Download hier het boekje: Boekje Leuke Dingen Doen in West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cover Noord

Download hier het boekje: Leuke Dingen Doen in Noord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Heroes / Buurtsportcoach

Prisma biedt sporttrajecten aan naast de reguliere gymlessen in het speciaal onderwijs in Amsterdam vooral aan kinderen met een verstandelijke beperking. Deze sporttrajecten, onder de noemer Special Heroes, zijn gericht op meer bewegen en sporten en hebben als doel dat de kinderen doorstromen naar een (reguliere)(school)sportvereniging.
Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsprogramma voor kinderen in het speciaal onderwijs. Bij Special Heroes staan de leerlingen en hun sportwensen centraal.

Special Heroes / Buurtsportcoach is meer dan het aanbieden van sportlessen; zowel de kinderen als de ouders worden begeleid in alles wat er bij doorstroming naar een reguliere vereniging komt kijken. Mede door de inzet van combinatiefunctionarissen wordt de participatie van de kinderen in het speciaal onderwijs bij sporten in de vrije tijd verhoogd.

Lekker fit!

Het aantal kinderen met overgewicht op de scholen voor speciaal onderwijs is dramatisch hoog. Iets wat niet alleen aangepakt kan worden met het aanbieden van de sporttrajecten. Daarom voert Prisma op vijf speciaal onderwijsscholen een project uit onder de titel ‘Lekker fit!’. De start van het project was in september 2013.
Lekker fit! richt zich niet alleen op de kinderen met overgewicht. Zeker omdat deze kinderen een verstandelijke beperking hebben, is het belangrijk om ook de omgeving van het kind in het project mee te nemen. Voor de mensen in de omgeving van het kind, te weten docenten, ouders en verzorgers, zijn er samenwerkingspartners aangetrokken. Voor de docenten is er een samenwerking aangegaan met diëtisten van Diëtistengroep Amsterdam en voor de ouders en verzorgers is er een samenwerking aangegaan met de Opvoedpoli.

De docenten krijgen elk schooljaar een interactieve workshop aangeboden. Hierin krijgen zij handvatten over gezonde voeding en drinken. Zij krijgen ook toelichting op de acht gezondheids­lessen die zij elk schooljaar ondersteund door een werkboekje aan de kinderen gaan geven. De docenten werken naast het werkboekje ook met een afsprakenposter per klas. Hierop staan de ‘gezonde afspraken’ die gemaakt zijn met de kinderen zodat deze dagelijks zichtbaar zijn.
De ouders en verzorgers krijgen eveneens elk schooljaar een interactieve workshop aangeboden. Veelal wordt dit tijdens een koffieochtend of tijdens een ouderavond gedaan. In deze workshop krijgen zij meer informatie over gezonde voeding en drinken; er is ook materiaal beschikbaar om hen mee naar huis te geven.

In het tweede schooljaar worden de directies ondersteund door diëtistengroep Amsterdam om een gezond beleid op de scholen voort te zetten.

Steun Prisma, doneer! Hoe werkt het?