Prisma start samen met partners impulstraject in West


Prisma start samen met partners impulstraject in West

Wat is het impulstraject?

Stichting Prisma heeft samen met een aantal ketenpartners een plan van aanpak voor ogen om het aanbod van vrij toegankelijke, niet-Wmo-geïndiceerde dagbesteding kwantitatief en kwalitatief te verbeteren en/of vergroten voor de LVB- en GGZ- doelgroep. Het betreft hier de dagbesteding binnen de bestaande Wmo-basisvoorzieningen.

Het impulstraject wil de maatschappelijke participatie van bewoners met LVB en/of GGZ problematiek vergroten. Het gaat in eerste instantie om de bewoners die door de invoering van de Wmo geen (of een veel lagere) indicatie hebben voor begeleiding en dagbesteding.

Hoe ziet het impulstraject eruit?

Het traject bestaat uit:

  • inventariseren van krachten, talenten en dromen van de deelnemers aan het traject;
  • ontwikkelen van aanbod dat hierbij aansluit;
  • het toeleiden van de doelgroep naar het nieuwe aanbod;
  • gezamenlijk ontwikkelen van programmering van aanbod en deskundigheidsbevordering voor welzijn en vrijwilligers;
  • samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals verbeteren.

Met de ondertekening van het convenant verbinden de ketenpartners zich aan deelname aan de projectgroep, selectie van deelnemers, bijdrage aan de scholing voor welzijn en vrijwilligers en voor het toeleiden van de doelgroep naar het (nieuwe) aanbod.

Het project duurt tot 1 juni 2018

 

Neem contact op met Marie-José Driessen, projectcoördinator van het impulstraject voor aanmelding op de nieuwsbrief over het traject: m.driessen@amsterdam.nl

Laat een reactie achter

  • Deel op: