MENU

ANBI

Prisma en ANBI

Prisma is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u een gift aan Prisma kunt aftrekken van de belastingen. Indien u uw gift voor vijf jaar in een onderhandse schenkingsakte (geen notaris nodig) vastlegt, is er geen minimumdrempel voor de aftrek. Wij sturen u graag een modelovereenkomst.

Naam: stichting Prisma

RSIN: 007 032 729

Contactgegevens:

Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam

T: 020 88 66 260

E: info@stichtingprisma.nl

www.stichtingprisma.nl

Missie: Prisma is een vrijwilligers-gedreven organisatie die de maatschappelijke deelname stimuleert van Amsterdammers met een verstandelijke beperking. Hierbij gaan wij uit van de gelijkwaardigheid van mensen; met of zonder beperking. Prisma draagt bij aan hun talentontwikkeling en de versterking van hun netwerk. Dit doen wij door passende (vrije-) tijdsbesteding mogelijk te maken. Daarnaast stelt Prisma haar expertise op dit gebied beschikbaar aan partners met dezelfde doelgroep.

Bestuurssamenstelling: Raad van Bestuur stichting Cordaan groep
Naam van de bestuurder: mw. Y. Wilders

Beloningsbeleid: de bestuurder ontvangt geen vacatiegeld en declareert geen onkosten

Documenten:

 

 

Steun Prisma, doneer! Hoe werkt het?