MENU

Over ons

Ontstaan

Mede op initiatief van ouderverenigingen van kinderen met een verstandelijke beperking, wordt in 1973 het AGO voor Gespecialiseerd Jeugd en volwassenen Werk (AGO voor GJVW) opgericht. De eerste activiteit van het GJVW vindt plaats in Amsterdam-Oost: een instuifachtige activiteit gericht op ontspanning door middel van dans, muziek en spel. In 1987 resulteert dit in de oprichting van de zelfstandige Stichting Activiteitencentra. De mogelijkheden breiden zich in de loop der jaren sterk uit. Ook de ouderenverenigingen spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van structurele financiering door de gemeente Amsterdam.

Meer en meer richt de Stichting Activiteitencentra zich op het aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. De intensieve samenwerking tussen AGO voor GJVW, Stichting Activiteitencentra en de stichting Speel-o-theek Amsterdam mondt in 1997 uit in een fusie. Stichting Prisma is een feit. Cordaan en Stichting Prisma delen een gemeenschappelijke visie op het belang van maatschappelijke participatie en integratie voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

In 2008 komt de bestuurlijke fusie tussen Prisma en Cordaan tot stand, een fusie met wederzijds toegevoegde waarde. Cliënten van Cordaan met een beperking maken veelvuldig gebruik van de vrijetijdsactiviteiten die door Prisma worden georganiseerd. En Prisma maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheden die Cordaan biedt op het gebied van bedrijfsondersteunende processen.

Prisma ontwikkelt zich in de jaren daarna verder door tot een professionele en stabiele organisatie met een breed scala aan activiteiten gericht op ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Sport, recreatie, cultuur, vorming, vakantieweken en dagtochten maken onderdeel uit van het activiteitenaanbod. Honderden vrijwilligers helpen Prisma hierbij. Een grote betrokkenheid bij wijkprojecten gericht op participatie en integratie, zorgt voor nieuwe projecten, bijvoorbeeld voor kinderen uit het speciaal onderwijs die kennismaken met reguliere sporten.

Beleidsplan 2015-2018

Veelgestelde vragen

Missie

Prisma realiseert participatie, ontspanning en ontwikkeling voor mensen met een (verstandelijke) beperking door middel van het, op een maatschappelijk geïntegreerde wijze, organiseren en faciliteren van aangepaste (vrijetijds-)activiteiten.

Doelstellingen:

Intern:

  • Prisma kent haar vrijwilligers en weet waar hun behoeften liggen. Prisma is aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers.
  • Prisma staat bekend als een betrokken en deskundige partner voor vrijwilligers.
  • Ouders/verzorgers en instellingen hoeven zich geen zorgen te maken. Prisma heeft een uitstekend beleid op het gebied van VoG en In Veilige Handen.
  • Als Prisma samenwerkt met andere partners in het veld, zal Prisma altijd het initiatief nemen om de veiligheid van deelnemers te waarborgen

Extern:

  • Prisma is een gekend en gewaardeerd partner in het domein: aangepaste vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Prisma neemt initiatief om met stakeholders oplossingsrichtingen te vinden met betrekking t o t de ambities van de gemeente Amsterdam.

Organisatie

organisatie prisma

Test
Steun Prisma, doneer! Hoe werkt het?